Dialog sederhana antara Ayah (A) dan Pak Guru (P) A : “pak kenapa ya anak saya lebih suka bermain daripada […]